Quin permís necessito per obrir el meu negoci a Barcelona?

Quin permís necessito per obrir el meu negoci a Barcelona?

Un dels obstacles més recurrent pel que fa a obrir un negoci a Barcelona és el dels famosos permisos per iniciar l’activitat. Sovint ens trobem amb clients que vénen a la nostra oficina bastant desorientats per no saber en quines zones poden obrir el seu negoci o què o qui pot restringir l’activitat. En aquest article intentarem aclarir els punts bàsics pel que fa a permisos d’activitat contestant a les preguntes més recurrents dels nostres clients.

 

Per què necessito un permís per obrir el meu negoci o botiga?

Per iniciar una nova activitat o un negoci l’ajuntament de cada municipi exigeix un permís específic. A Barcelona, és l’Ajuntament de Barcelona qui defineix i regula els tipus de permisos a sol·licitar. Sense aquest permís no es pot realitzar cap activitat o negoci en cap emplaçament.

 

Hi ha alguna activitat que no es pugui realitzar?

Sí. A Barcelona, per exemple, no es poden iniciar activitats de ramaderia, mineres, d’extracció o qualsevol activitat relacionada amb temes nuclears.

A més, en algunes zones de Barcelona hi ha el que s’anomena una ‘suspensió temporal d’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals d’activitats’ degudes a plans urbanístics o modificacions d’ordenances, i els anomenats ‘plans d’usos dels districtes’.

Zones com Carrer Girona i el seu entorn, Avinguda Paral·lel, Sant Antoni o la zona de l’22 @ són algunes de les zones amb suspensió o amb condicionants d’exclusió per a algunes noves activitats. Si bé aquestes suspensions no afecten totes les noves activitats, si limiten molt les que poden iniciar-se.

D’altra banda, en zones com Gràcia, Ciutat Vella i en algunes zones reduïdes com Les Corts, Horta-Guinardó i Sant Martí, tenim plans d’usos més restrictius.

Per aquest motiu en totes les zones esmentades anteriorment es considera el traspàs de la llicència d’activitat com a via per continuar amb segons quins negocis.

 

Com saber quin permís demanar i segons quins criteris es defineix?

En primer lloc, es definirà segons si és un tipus d’activitat innòcua (de baix risc) o no, sota el criteri de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de

l’administració ambiental de Barcelona’ (OMAIIAA). Cal destacar que més del 75% de les activitats que es realitzen a Catalunya són innòcues.

A banda, també es tindrà en compte la seva localització (en el punt anterior ja hem esmentat les zones de suspensió o amb condicionants), i la seva compatibilitat urbanística. La compatibilitat urbanística el que certifica és que aquesta activitat és admissible segons el plantejament urbanístic ja que en cas d’haver afectacions (de vials, d’interior d’illa o altres) s’admeten a precari.

En base als anteriors criteris, el tipus de permís que s’haurà de demanar pot ser una autorització d’activitat, una llicència d’activitat, un comunicat d’activitat amb projecte tècnic o un comunicat d’activitat sense projecte tècnic. Pot ser que es sol·liciti una autorització i / o llicència i també un comunicat.

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició un servei de sol·licitud de consulta prèvia telemàtica per comprovar si l’activitat a realitzar és viable o no. Però òbviament, fer la sol·licitud per a cada un dels locals que puguin ser interessants, no és una solució rendible en temps.

A més, amb una visita de comprovació al local i un informe previ més precís, hi ha moltes més garanties de la viabilitat del projecte i es té una aproximació econòmica més precisa de la inversió a fer abans de signar el contracte.

 

I com puc fer encaixar una bona zona per al meu negoci i que a més sigui viable l’activitat?

Doncs bé, aquí és on entra en acció Multi Espai, departament comercial especialitzat en retail de Finques Ros. La recerca de local segons la seva activitat pot esdevenir una àrdua tasca si es busca sense criteris o sense experiència.

A Multi Espai tots els consultors immobiliaris tenen la formació bàsica necessària per saber orientar el client de la millor localització per al seu negoci en base a les possibilitats d’ús comercial i d’activitats en el mateix. A més, compten amb la col·laboració directa de diverses enginyeries especialitzades única i exclusivament en tramitació de noves llicències i projectes d’activitats comercials a Barcelona.

En definitiva, comptar amb un professional immobiliari en la recerca d’emplaçament per a la teva activitat és la millor decisió per estalviar temps i per trobar la millor ubicació per al teu negoci.

Close Menu